SYMALIT – Fluoropolymer products PVDF


SYMALIT PVDF quality

The facts speak for themselves: PVDF, it is becoming more important in the design of devices and systems, due to the excellent performance in welding and material ability to be thermoformed. Naturally, due to these two factors, the treatment is economically advantageous – both in the open and in the workshop.

Advantages:

 • A remarkable chemical resistance (to pH 11);
 • High purity;
 • Dimensional stability from -40 to + 150 ° C PVDF standard;
 • Dimensional stability from -30 to + 120 ° C (-30 to + 242 ° F) PVDF Flex;
 • Extremely good mechanical properties of PVDF standard;
 • Excellent abrasion stability throughout;
 • Stability throughout the aging;
 • Resistant to UV-, b- and y- radiation;
 • High dielectric and piezoelectric values.

The material is suitable for corrosion protection in the chemical industry.

SYMALIT PVDF special

SYMALIT PVDF – tubes, fittings, UV-linings pre-treated surfaces directly FRP reinforcement;
SYMALIT PVDF GK sheets
SYMALIT PVDF sheets GGS
SYMALIT PVDF EK sheets
SYMALIT PVDF GK Flex

SYMALIT PVDF FLEX

Кополимер на винилен флуорид (VF2) и хексафлуоретилен (HFP). Този материал е с вьзможност за широко приложно поле, където стандартните PVDF хомополимери не могат да се използват. Значително подобрените характеристики като устойчивост при третиране (разтвор със сода каустик, високо конц. сярна киселина, натриев хлорид и т.н.) правят повишеното просмукване незначително. При стационарни и подвижни детайли, които се заваряват и термоформоват, също и в транспортния сектор, повишената устойчивост при третиране става все по важна.

SYMALIT PVDF-HP (висока чистота)

Цвят: натурален

Тези материали се произвеждат, пакетират, съхраняват и транспортират при специални, стриктно контролирани хигиенни условия. Всички НР продукти са обект на стриктно определени тестове по отношение на материала и качествата на повърхността, които се наблюдават от специална лаборатория (строго определени стойности за органични и метални замърсявания, микропори и неравности по повърхността). Използва се в полупроводниковата, фармацевтичната и хранително-вкусовата промишленост.

Ask for product

The fields marked * are mandatory

  Name *

  Phone

  E-mail *

  Subject*