Инженерни пластмаси


9

Физични свойства

ERTALON, NYLATRON, ERTACETAL и PC
Спецификация: physical_properties1bg1.pdf

ЦЕСТИЛЕН, ЦЕСТИДУР, ЦЕСТИЛИТ, БОРОЛЕН, ЦЕСТИФЛЕЙМ
Спецификация: physical_properties2bg1.pdf

9

Динамичен коефициен на триене

ЕРТАЛОН, ЦЕЛАЗОЛ, ВЕСПЕЛ, КЕТРОН, ТОРЛОН, PSU 1000, PEI 1000, PPSU 1000
Спецификация: Catalog21.pdf

9

Програма за доставка

ЕРТАЛОН 6 SA; ЕРТАЛОН 66 SA; ЕРТАЛОН 6 PLA; ЕРТАЛОН 6 LFX; ЕРТАЛОН 6 XAU +; ЕРТАЛОН 66-GF30; ЕРТАЛОН 4.6; НИЛАТРОН GS; НИЛАТРОН MC 901; НИЛАТРОН GSM; НИЛАТРОН NSM; НИЛАТРОН 703 XL.
Спецификация: Polyamides1.pdf; Ertalyte.pdf