Услуги


Приложение на конструкционни пластмаси в промишлеността

Приложението на конструкционните пластмаси в промишлеността се осъществява в различните ѝ браншове – машиностроене, автомобилостроене, електрооборудване, асансьоростроене, хранително-вкусова, химическа, фармацевтична и хартиена индустрия и др., чрез конструиране, разработване и внедряване в производството на различни машинни части и детайли от инженерни пластмаси.

Обликос 96 ООД довежда готовия продукт (части и детайли) до основния потребител по две направления:

9

изработване на детайлите чрез леене под налягане от гранулатен тип пластмасов материал;

9

изработване на детайлите от екструдирани и лети във вид на заготовки от пръти, тръби, плочи, листове инженерни пластмаси, използвайки традиционните методи на обработка на материалите: струговане, фрезоване, рязане, пробиване, шлайфане и др.

Официален представител за България на Quadrant EPP

Обликос 96 ООД е официален представител за България на Quadrant EPP – Швейцария (Ерта – Белгия, Цестидур – Франция, Полипенко – САЩ и Сималит – Швейцария).

За първи път в България се популяризира и представя огромното разнообразие от инженерни пластмаси във вид на заготовки.

Обликос 96 ООД предоставя инженерните пластмасови продукти на Quadrant ЕРР на своите клиенти от складовите си наличности от различни по вид, марки и размери пластмасови заготовки. Бързата и навременна доставка се осъществява още и чрез неговите дистрибутори.