За нас


Обликос 96 ООД се включва на българския пазар през 1991г. с основна цел „приложение на конструкционните пластмаси в промишлеността„. То се осъществява в различните й браншове (машиностроене, автомобилостроене, електрооборудване, асансьоростроене, хранително-вкусова, химическа, фармацевтична и хартиена индустрия и др.) чрез конструиране, разработване и внедряване в производството на различни машинни части и детайли от инженерни пластмаси.

Обликос 96 ООД довежда готовия продукт (части и детайли) до основния потребител по две направления:

9

изработване на детайлите чрез леене под налягане от гранулатен тип пластмасов материал;

9

изработване на детайлите от екструдирани и лети във вид на заготовки от пръти, тръби, плочи, листове инженерни пластмаси, използвайки традиционните методи на обработка на материалите: струговане, фрезоване, рязане, пробиване, шлайфане и др.

В първите години от своето развитие Обликос 96 ООД прилага пластмасовите детайли в промишлеността, изработени чрез леене под налягане, като произвежда хиляди бройки за своите потребители.

Обликос 96 ООД – Официален представител за България

Впоследствие, с развитието на приватизацията в България и с увеличаване на частния сектор, възниква необходимостта от изработване на минимален брой изделия от даден вид и с изискване за различни по тип и физико-механични показатели инженерни пластмаси. Така от 1996 г. Обликос 96 ООД става официален представител за България на Ерта – Белгия – лидер в Европа по производство на инженерни пластмаси във вид на заготовки, впоследствие DSM – Холандия (Ерта – Белгия, Цестидур – Франция, Полипенко – САЩ) и от 2001 година на Quadrant EPP – Швейцария (Ерта – Белгия, Цестидур – Франция, Полипенко – САЩ и Сималит – Швейцария). Обликос 96 ООД за първи път в България популяризира и представя огромното разнообразие от инженерни пластмаси във вид на заготовки. С апостолска упоритост Обликос 96 ООД увери многобройния персонал от техници, механици, машинни и минни инженери в големите предимства , включващи високата якост, дълготрайност, антифрикционност, резистентност към химически реагенти и много други ценни свойства на инженерните стандартни, специални и високопредставени пластмаси. Понастоящем Обликос 96 ООД работи и внедрява в производство различни изделия във фармацията, хранително-вкусовата промишленост, автомобилостроенето, рекламната индустрия, химическата промишленост, ядрената енергетика, строителството, електрооборудването, минното дело, асансьоростроенето и др.

Инженерните пластмасови продукти на Quadrant EPP

Инженерните пластмасови продукти на Quadrant EPP намират приложение в производството, както на най-големите производители в страната, така и в стотици средни и малки производители.

Огромното предимство в приложението на инженерните пластмаси Обликос 96 ООД дължи на дръзновения и много добре обучен работен персонал, част от него продължител на концепцията и идеите на Центъра по внедряване на пластмасите в машиностроенето – София от 70-те и 80-те години на миналия век. Специалистите на Обликос 96 ООД консултират, съветват и помагат на своите клиенти в избора на конкретната инженерна пластмаса за изработване на даден детайл в зависимост от експлоатационните му условия.

Обликос 96 ООД предоставя инженерните пластмасови продукти на Quadrant ЕРР на своите клиенти от складовите си наличности от различни по вид, марки и размери пластмасови заготовки. Бързата и навременна доставка се осъществява още и чрез неговите дистрибутори.

Качество и контрол

Материалите, с които работи Обликос 96 ООД са сертифицирани по ISO 9001:2000, като част от материалите са съвместим с хранителна среда.